تصفیه خانه

تصفیه خانه فاضلاب شهر کوثر افتتاح شد

تصفیه خانه فاضلاب شهر کوثر افتتاح شد

استاندار اردبیل گفت: با بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر کوثر ۵۷۰۰ مترمکعب فاضلاب در طول شبانه روز تصفیه خواهد شد.

احداث مدول دوم تصفیه‌خانه آب آشامیدنی اردبیل

احداث مدول دوم تصفیه‌خانه آب آشامیدنی اردبیل

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: مدول دوم تصفیه خانه آب آشامیدنی در اردبیل با هدف تامین آب شهروندان احداث می‌شود.