تصاور

تصاویری ناجور از دختر 13ساله‌ام را در اینستاگرام دیدم

تصاویری ناجور از دختر 13ساله‌ام را در اینستاگرام دیدم

پدر این دختر با اشاره به اینکه تصاویری ناجور از دختر 13ساله‌ام را در اینستاگرام دیدم، می گوید: دخترم با دوست پسرش در خانه مجردی عکس های دارد که نمی دانم با این رسوایی چگونه کنار بیایم؟