تشویق

تاثیر جایزه در درس خواندن کودکان

تاثیر جایزه در درس خواندن کودکان

نتایج یک پژوهش از دانشگاه استنفورد درباره این ‌که آیا می‌شود با دادن جایزه به کودک او را به درس مشتاق تر کرد، به ‌درد این روزهای والدین می‌خورد.

چگونه بچه ها را تشویق کنید

چگونه بچه ها را تشویق کنید

بعضی والدین در توصیف فرزندشان از صفت‌های باهوش‌ترین زیباترین بهترین و… استفاده می‌کنند، چرا این مسئله آسیب‌زاست.