ترکی

اسم های ترکی

اسم های ترکی

در اینجا اسم های ترکی پسرانه و دخترانه همراه با معنی آن جمع آوری شده است.

نام های ترکی دخترانه

نام های ترکی دخترانه

در اینجا گلچینی از نام های ترکی دخترانه جمع آوری شده است.

نام های ترکی پسرانه

نام های ترکی پسرانه

یش از 2600 نام های ترکی پسرانه به همراه معانی آن به همت پرویز زارع شاهمرسی پژوهشگر و نویسنده آذربایجانی گردآوری شده است که به ترتیب حروف الفبا در زیر مشاهده میکنید.

مانیفست زبانی ما

مانیفست زبانی ما

یاشار پورمجید

تو یک بیسوادی اگر زبان مادریت را نمی‌دانی!

تو یک بیسوادی اگر زبان مادریت را نمی‌دانی!

علی اکبر روح نواز

ما، زبان آذری و چندین مساله بنیادین

ما، زبان آذری و چندین مساله بنیادین

دکتر بهنام صحرا نورد