تخمدان

علائم اولیه سرطان تخمدان زنان

علائم اولیه سرطان تخمدان زنان

محققان در خصوص بارزترین نشانه ابتلا به سرطان تخمدان هشدار می‌دهند.