تبلیغات

افزایش مشتری شرکت های ساختمانی با ۵ تکنیک ساده

افزایش مشتری شرکت های ساختمانی با ۵ تکنیک ساده

یکی از دغدغه های مهم مدیران شرکت های ساختمانی جذب مشتریان جدید و افزایش درآمد شرکتشان است و در این مقاله قصد داریم ۵ تکنیک ساده برای رفع این دغدغه را بیان کنیم.

تبلیغات زودهنگام با چاشنی حضور در  جشن و عزا

تبلیغات زودهنگام با چاشنی حضور در جشن و عزا

محسن سجودی