تامین اجتماعی

(برگه 3)
تمدید کارت بازرگانی نیازی به استعلام از تأمین اجتماعی نیست

تمدید کارت بازرگانی نیازی به استعلام از تأمین اجتماعی نیست

حسین پیرمؤذن با بیان اینکه در صدور و تمدید کارت بازرگانی نیازی به استعلام از تأمین اجتماعی نیست.

سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در صدور مجوز کسب و کار ندارد

سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در صدور مجوز کسب و کار ندارد

افشین شیرزاد در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ۸۰ درصد مطالب و موضوعات مطرح شده در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی غیرواقعی است و سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در صدور مجوز کسب و کار ندارد اما سعی می‌کند در این مسیر تسهیل‌گری را در دستور کار قرار دهد.

۶۳ درصد جمعیت شهرستان نمین تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

۶۳ درصد جمعیت شهرستان نمین تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: ۶۳ درصد جمعیت شهرستان نمین تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و خدمات ارائه شده در این مرکز برای بیمه‌شدگان به صورت رایگان خواهد بود که این امر زمینه جلب رضایت عموم مردم را در این شهرستان فراهم می‌آورد.

کارآفرینان برتر استان اردبیل تجلیل شدند

کارآفرینان برتر استان اردبیل تجلیل شدند

افشین شیرزاده در جشنواره تجلیل از کارآفرینان نمونه گفت:این سازمان ضمن عهده دار بودن وظیفه اجراء، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از عوامل تولید را بر عهده دارد.

بیمارستان های اردبیل تجهیز می شود

بیمارستان های اردبیل تجهیز می شود

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: سال آینده یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل هزینه خواهد شد.

دولت موظف به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی می باشد

دولت موظف به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی می باشد

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از اداره کل تامین اجتماعی با بیمه شدگان و مستمری بگیران صحبت کرد و خواستار عمل دولت به تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان شد.