بیضه

مردان بخوانند: ۶ نشانه سرطان بیضه

مردان بخوانند: ۶ نشانه سرطان بیضه

مانند بسیاری از سرطان ها، تشخیص زودهنگام سرطان بیضه به درمان بهتر آن کمک خواهد کرد، برای همین اطلاع نشانه ها در این بیماری بسیار مهم است.