بو

کشف روش جدید برای تشخیص پارکینسون

کشف روش جدید برای تشخیص پارکینسون

یک زن اسکاتلندی که می توانست پارکینسون را از طریق بویایی شناسایی کند، الهام بخش دانشمندان برای تهیه یک آزمایش سواب به منظور تشخیص پارکینسون شد.

بوی بد پاها و راهکار رفع آن

بوی بد پاها و راهکار رفع آن

چرا پاهای ما عرق می کند و بوی بد می دهد برای از بین بردن این بوی بد چه باید کرد؟

تشابه بوی یک دختر یا پسر هم سن شما

تشابه بوی یک دختر یا پسر هم سن شما

بر اساس یک مطالعه بین المللی جدید بوهایی که مردم دوست دارند یا از آن متنفرند، نه با تجربیات فرهنگی، بلکه بیشتر توسط ساختار مولکول بو تعیین می شود.