بهزاد ستاری

۲۰ هزار و ۷۰۷ نفر از اردبیلی ها در چرخه اعتیاد

۲۰ هزار و ۷۰۷ نفر از اردبیلی ها در چرخه اعتیاد

بهزاد ستاری با اشاره به اهمیت و اولویت پیشگیری در کنترل و کاهش میزان بروز و شیوع اعتیاد در استان اردبیل، افزود: این برنامه با مشارکت ۲۳ دستگاه اجرایی، دانشگاهی و فرهنگی استان با الگوی طرح یاریگران زندگی تهیه شده است.

آغاز ثبت اطلاعات خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی

آغاز ثبت اطلاعات خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: 43 مرکز مثبت زندگی در استان اردبیل مشغول به فعالیت هستند که اقدام به ثبت اطلاعات خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و مددجویان می‌کنند.