بری.

سریال بری (barry)، یک کمدی اکشن بسیار جذاب

سریال بری (barry)، یک کمدی اکشن بسیار جذاب

اولین فصل سریال بری در سال ۲۰۱۸ بیرون آمد و با پخش چند قسمت اولیه دل از تماشاگران خود برد.