بافت فرسوده

وجود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در محلات

وجود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در محلات

نویدعمید با بیان اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در این محلات وجود دارد که فاقد هرگونه سازه بتنی، فلزی و اسکلتی است، گفت: یک سوم جمعیت کشور در این مناطق سکونت دارند که با کوچک‌ترین زلزله به طور مستقیم ساکنین این محلات با خطر جدی مواجه هستند.