اهر

اجرای پروژه چهاربانده محور مشکین – اهر

اجرای پروژه چهاربانده محور مشکین – اهر

محمود عباسزاده در کانال شخصی خود نوشت: پروژه چهاربانده محور مشکین شهر-اهر به فاز اجرایی رسید.