انتظار

۵ روش برای اینکه راحت زندگی کنیم

۵ روش برای اینکه راحت زندگی کنیم

توقعات بیجا از دیگران یکی از زمینه‌های سلب شادی است که در اینجا به ۵ روش برای رضایت از زندگی اشاره می کنیم.

موقع انتظار چرا اضطراب می گیرید؟

موقع انتظار چرا اضطراب می گیرید؟

استرس ، اضطراب زیاد و فکر کردن مدام به یک اتفاق پیش رو، باعث خراب شدن یک یا چند روز، برهم خوردن تمرکز و … می‌شود؛ علل آن و راهکارهای مدیریتش چیست؟