امید بایرام زاده

داستان انتصابات کیخسروی ها

داستان انتصابات کیخسروی ها

 امیدبایرام‌زاده روزنامه نگار فعال استان اردبیل در صفحه شخصی خود نوشت:

رمزگشائی از پشت پرده های منطقه آزاد اردبیل!؟

رمزگشائی از پشت پرده های منطقه آزاد اردبیل!؟

آیا تابحال نام “محمدرضا عبدالرحیمی” متولد اردبیل و محله محمدیه(خیرآباد) را شنیده اید؟

پشت پرده اعتبار ۹۰۰ میلیاردی به اردبیل

پشت پرده اعتبار ۹۰۰ میلیاردی به اردبیل

استاندار اردبیل : ۹۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم سال گذشته جذب شد !!!