المان

طراحی اردبیل متناسب با یک شهر گردشگری باشد

طراحی اردبیل متناسب با یک شهر گردشگری باشد

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه شهرداری باید فکری برای درآمد پایدار شهری خود داشته باشد، گفت: در کنار مسائل اقتصادی اردبیل به شهر گردشگری شهرت دارد که جا دارد نماد گردشگری برای آن تعریف و طراحی شود.