افشین شیرزاد

افزایش حقوق بازنشستگان بین 57 تا 38 درصد است

افزایش حقوق بازنشستگان بین 57 تا 38 درصد است

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: افزایش حقوق بازنشستگان به رغم تأمین از سوی سازمان، هنوز به تأیید هیئت دولت نرسیده است.

سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در صدور مجوز کسب و کار ندارد

سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در صدور مجوز کسب و کار ندارد

افشین شیرزاد در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ۸۰ درصد مطالب و موضوعات مطرح شده در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی غیرواقعی است و سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در صدور مجوز کسب و کار ندارد اما سعی می‌کند در این مسیر تسهیل‌گری را در دستور کار قرار دهد.

کارآفرینان برتر استان اردبیل تجلیل شدند

کارآفرینان برتر استان اردبیل تجلیل شدند

افشین شیرزاده در جشنواره تجلیل از کارآفرینان نمونه گفت:این سازمان ضمن عهده دار بودن وظیفه اجراء، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از عوامل تولید را بر عهده دارد.

دولت موظف به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی می باشد

دولت موظف به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی می باشد

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از اداره کل تامین اجتماعی با بیمه شدگان و مستمری بگیران صحبت کرد و خواستار عمل دولت به تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان شد.