اعتیاد

فریبکاری برای گرفتن دختر مردم !

فریبکاری برای گرفتن دختر مردم !

این زن با اشاره به اینکه وقتی پسرم معتاد شده بود خیلی ها توصیه کردند که اگر ازدواج کند ممکن است اعتیاد را ترک کند، می گوید: با فریبکاری توانسته ام دختری برای پسرم بگیرم.

نمی دانم با فرزند معتادم چه کنم

نمی دانم با فرزند معتادم چه کنم

مشاوره فردی: امیدی به بیرون کشیدن فرزندم از منجلاب اعتیاد ندارم.

داستان تلخ برادر و خواهر معتاد

داستان تلخ برادر و خواهر معتاد

داستان تلخ برادر و خواهری که به مواد مخدر آلوده شده بودند.

در دام شیطانی یک دختر خیابانی

در دام شیطانی یک دختر خیابانی

زن 30 ساله ای که با حیله و نقشه قبلی در دام شیطانی یک دختر خیابانی افتاده بود، می گوید: او به بهانه لاغری قرص هایی به من داد که بعدها متوجه شدم ، مواد مخدر بوده است.

درمان سرماخوردگی با دود شیره تریاک!

درمان سرماخوردگی با دود شیره تریاک!

جوان 21 ساله ای که پدر و مادرش برای درمان سرماخوردگی با چند دود شیره تریاک می دادند، می گوید: در 17 سالگی برای تامین هزینه مواد مخدر از مغازه ها سرقت می کردم.

اعتیادی از جنس کار

اعتیادی از جنس کار

اعتیاد به کار، یک نیاز غیر قابل کنترل به کار مداوم تعریف شده است.

رفتار پسرم بعد از ترک اعتیاد عوض شده است

رفتار پسرم بعد از ترک اعتیاد عوض شده است

مشاوره فردی: پسرم بعد از ترک ‌اعتیاد، حوصله سر کار رفتن ندارد.

نقشه ناشیانه زن 25 ساله برای مردان مغازه دار

نقشه ناشیانه زن 25 ساله برای مردان مغازه دار

این زن می با اشاره به اینکه برای گرفتن رضایت از مغازه داران گریه و زاری می کردم، می گوید: اگر این کار را نمی کردم بارها به جرم دزدی راهی زندان می شدم.

زن32ساله: بساط مواد مخدر در اتاق خواب پهن شد

زن32ساله: بساط مواد مخدر در اتاق خواب پهن شد

زنی که از آینده اش ابراز نگرانی می کند، می گوید: همان روز اول فهمدیم که او قبلا ازدواج کرده و شبش بساط مواد مخدر را پهن کرد.

فوت ۶۰ نفر از اهالی استان اردبیل با مواد مخدر

فوت ۶۰ نفر از اهالی استان اردبیل با مواد مخدر

به گفته بهنام بهشتی ۶۰ فوتی بر اثر اعتیاد در سال 1400 ثبت شده است که از این تعداد ۵۷ نفر مرد و سه نفر زن بودند.