اشتغال

موانع اشتغال در اردبیل برطرف شود

موانع اشتغال در اردبیل برطرف شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: آمادگی بر این است تا امسال اشتغال به ۶۵ هزار شغل ارتقا دهیم و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موانع موجود در توسعه اشتغال‌زایی را برطرف کنیم.

ضرورت تغییر در سیاست های اشتغالزایی

ضرورت تغییر در سیاست های اشتغالزایی

اصغر مناف زاده

بهره کشی زنانه در اشتغال

بهره کشی زنانه در اشتغال

سمیه درازی