استخدام

زمان آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

زمان آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، جمعه ۳۱ تیرماه برگزار می‌شود.

آگهی دعوت به همکاری در اردبیل

آگهی دعوت به همکاری در اردبیل

آگهی دعوت به همکاری در اردبیل

آگهی استخدام در اردبیل

آگهی استخدام در اردبیل

آخرین آگهی استخدام در اردبیل

استخدام سفارشی آقای نماینده در سایپا

استخدام سفارشی آقای نماینده در سایپا

یکی از صفحات  اینستاگرامی با انتشار سندی مدعی استخدام سفارشی توسط نماینده خلخال و کوثر در شرکت خودرو سازی شده است.