استان اردبیل

(برگه 3)
خبرگزاری استان اردبیل

خبرگزاری استان اردبیل

خبرگزاری استان اردبیل

مروری کوتاه بر اخبار استان اردبیل

مروری کوتاه بر اخبار استان اردبیل

خلاصه اخبار استان اردبیل

خودنمایی زمستان با اولین برف!

خودنمایی زمستان با اولین برف!

اولین برف بهمن پنجشنبه میرسد

سرما و یخبندان کم سابقه در اردییل

سرما و یخبندان کم سابقه در اردییل

سرما و یخبندان کم سابقه باتوقف بارش برف از سپیده دم شنبه شمالغرب و به خصوص استان اردبیل را فرا گرفته است.

وقوع طوفان و بوران در نقاطی از استان اردبیل

وقوع طوفان و بوران در نقاطی از استان اردبیل

پوشش برفی برای زمین های عریان اردبیل و قسمت وسیعی از این استان ، نعمت ارزنده ای است ولی پیرو پیش آگاهی ها ؛ بوران برف ناشی از توفان گرمیج تا اواخر چهارشنبه در پهنهء مرکزی استان اردبیل ادامه می یابد.

بارش برف در استان اردبیل

بارش برف در استان اردبیل

از بامداد روز شنبه بارش برف در استان اردبیل رکورد زد.

دوچرخه سواران تور آذربایجان در استان اردبیل

دوچرخه سواران تور آذربایجان در استان اردبیل

مرحله چهارم و پنجم تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با عبور دوچرخه سواران ایرانی و خارجی از مسیر شهرستان های نیر و سرعین برگزار شد .