استادیوم

ورزشگاه شهید کلانتری در یک قدمی ویرانی

ورزشگاه شهید کلانتری در یک قدمی ویرانی

آیا زمین چمن استادیوم شهید کلانتری پارس آباد مغان جزو اموال بیت المال نیست؟