اسالم

خلخال به اسالم؛ مسیری رویایی با‌ مناظر شگفت انگیز

خلخال به اسالم؛ مسیری رویایی با‌ مناظر شگفت انگیز

خلخال به اسالم همان مسیری است که مردم منطقه از خلخال تا تالش آن را پیاده طی می‌کردند تا از ییلاق‌شان که خلخال است به قشلاق‌شان که اسالم است، برسند.

تقاطع اسالم به خلخال بعد از ۱۰ سال افتتاح شد

تقاطع اسالم به خلخال بعد از ۱۰ سال افتتاح شد

تقاطع غیر همسطح اسالم به خلخال بعد از ۱۰ سال افتتاح شد.

زمستان جاده خلخال به اسالم

زمستان جاده خلخال به اسالم

عکسی از زمستان جاده خلخال به اسالم

طبیعت زمستانی اسالم به خلخال

طبیعت زمستانی اسالم به خلخال

عکسی از طبیعت زمستانی اسالم به خلخال

طبیعت زیبای اسالم به خلخال و کوثر

طبیعت زیبای اسالم به خلخال و کوثر

طبیعت زیبای اسالم به خلخال و کوثر

طبیعت زیبای جاده خلخال- اسالم

طبیعت زیبای جاده خلخال- اسالم

طبیعت زیبای جاده خلخال- اسالم

طبیعت اسالم – خلخال

طبیعت اسالم – خلخال

عکسی از طبیعت اسالم – خلخال

پیاده‌روی در طبیعت خلخال به اسالم

پیاده‌روی در طبیعت خلخال به اسالم

عکسی از پیاده‌روی در طبیعت خلخال به اسالم

اسالم

اسالم

طبیت زیبای جاده اسالم به خلخال

جاده خلخال – اسالم مسدود شد

جاده خلخال – اسالم مسدود شد

سرپرست فرمانداری خلخال با بیان اینکه تلاش برای بازگشایی راه ۶۰ روستای مسدود شده از برف این شهرستان همچنان ادامه دارد گفت: بدلیل بارش سنگین برف و ادامه کولاک شدید و سقوط بهمن جاده خلخال به اسالم نیز مسدود شده است.