ارشق

منطقه ارشق باید جزو منطقه آزاد باشد
نماینده مشگین شهر در تذکر شفاهی:

منطقه ارشق باید جزو منطقه آزاد باشد

محمود عباس زاده با اشاره به اهمیت جلوگیری از تعارضات سیاسی و فشارهای استانی، گفت: ارشق باید به منطقه آزاد تبدیل شود و این مطالبه من نماینده است.

تغییر در مدیریت دادگستری استان اردبیل

تغییر در مدیریت دادگستری استان اردبیل

سید عباس فیض اللهی رئیس یکی از شعبات دو کیفری اردبیل در حکمی به ریاست حوزه قضایی ارشق شهرستان مشگین شهر منصوب شد.

بازداشت اتباع افغانی در ارشق مشگین شهر

بازداشت اتباع افغانی در ارشق مشگین شهر

فرمانده انتظامی بخش ارشق افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی ۳ نفر اتباع غیرمجاز بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.

وعده نماینده اصولگرا برای اهالی مشگین شهر

وعده نماینده اصولگرا برای اهالی مشگین شهر

محمود عباس زاده گفت: پیگیر تبدیل بخشی از منطقه ارشق به منطقه آزاد هستیم تا عقب ماندگی این شهرستان برطرف شود.