اردیبهشت

فصل گلاب گیری در کاشان

فصل گلاب گیری در کاشان

مراسم گلابگیری و چیدن گل‌های محمدی هر سال گردشگران زیادی را به کاشان می‌کشاند.