ارتودنسی

ارتودنسی ابزاری برای شفافیت لبخنده ها

ارتودنسی ابزاری برای شفافیت لبخنده ها

در ارتودنسی، دندان‌ها را با استفاده از «ترازکننده»‌های پلاستیکی انعطاف‌پذیر خاص هر فرد به‌تدریج ‏صاف می‌کنند.