اختلاف

با اختلاف فرزندانم چه کنم؟

با اختلاف فرزندانم چه کنم؟

مشاوره فردی: پسرهایم بدون هیچ دلیلی، اختلاف داشته و سایه یکدیگر را با تیر می‌زنند.

چگونه در بحث با همسر پیروز میدان شویم؟

چگونه در بحث با همسر پیروز میدان شویم؟

ازدواج‌ها برای تداوم به تعارض و بار منفی نیاز دارند، اما به شکلی متعادل و صحیح. یعنی بحثی که با آشتی همراه باشد، گلایه‌ای که توام با تعریف و تمجید باشد.

دلیل اختلاف دائمی بین زن و شوهر

دلیل اختلاف دائمی بین زن و شوهر

بیشتر اختلافات بین زن و شوهر قابل حل و فصل نخواهد بود اما با این حال همسران دست از تغییر ذهن فرد مقابل بر نمی‌دارند و از این رو خانواده را وارد یک چرخه معیوب بی‌پایان می‌کنند.

نکاتی در مورد اختلاف سیاسی بین زن و شوهر

نکاتی در مورد اختلاف سیاسی بین زن و شوهر

این روزها بعضی از زن و شوهرها که اختلاف سیاسی دارند به خاطر چند اشتباه قابل پیشگیری، پای مشکلات جدی را به زندگی شان باز می کنند.

پشت سر همسرت حرف نزن چون…

پشت سر همسرت حرف نزن چون…

اختلاف همیشه در زندگی زناشویی وجود دارد که ممکن است در این اختلافات زن و شوهر پشت سر هم حرفهایی بزنند.