آلودگی

ذرات ریز موجود در هوا با قلب چه می کند؟

ذرات ریز موجود در هوا با قلب چه می کند؟

یک مطالعه جدید در سنگاپور نشان می دهد که ذرات ریز موجود در هوا ممکن است باعث حمله قلبی ناگهانی شود ؛ خطر ی جدی که قابل پیشگیری است.

چند روش برای دفع سم های بدن

چند روش برای دفع سم های بدن

مصرف مواد سم زدا به دفع سموم از بدن کمک می‌کند اما نکاتی درباره رژیم های سم زدا وجود دارد که باید بدانیم.

آسمان آلوده اردبیل

آسمان آلوده اردبیل

عکسی از آسمان آلوده اردبیل