آلاینده

واحد آلاینده محیط زیست در اردبیل شناسایی شد

واحد آلاینده محیط زیست در اردبیل شناسایی شد

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: تعداد ۱۹ واحد آلاینده طی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به لیست صنایع آلاینده استان اضافه شدند.