آریتان

شماره 148 آریتان منتشر شد

شماره 148 آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود ضمن اشاره به فوت 60 نفر از اهالی استان بر اثر مواد مخدر در سال 1400 ، گزارشی از معضلات و آسیب های پتروشیمی نمین منتشر کرده است.

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود به موضوع گرانی نان و آبگرفتگی در شهر اردبیل پرداخته است.

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ این هفته به موضوع افزایش طلاق در اردبیل پرداخته و در پرونده ای نگاه کارشناسانه این موضوع را بررسی کرده است.