آریتان

شماره 161 نشریه آریتان منتشر شد

شماره 161 نشریه آریتان منتشر شد

شماره جدید نشریه آریتان به موضوع طوفان بی سابقه اردبیل پرداخته و از مسئولین خواسته به این پرسش پاسخ دهند، که آیا این طوفان ذرات معلق بوده و یا ریزگرد؟

نشریه آریتان شماره 152 منتشر شد

نشریه آریتان شماره 152 منتشر شد

نشریه سراسری آریتان در شماره جدید خود ضمن پرداختن به عدم ایمنی بسیاری از وسایل شهر بازی و همچنین افزایش آمار غرق شدگی گزارش و سوژه اصلی خود را به فوت 4 نفر از دختران و بانوان آلنی بر اثر آتش سوزی اختصاص داده است.

شماره 148 آریتان منتشر شد

شماره 148 آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود ضمن اشاره به فوت 60 نفر از اهالی استان بر اثر مواد مخدر در سال 1400 ، گزارشی از معضلات و آسیب های پتروشیمی نمین منتشر کرده است.

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود به موضوع گرانی نان و آبگرفتگی در شهر اردبیل پرداخته است.

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ این هفته به موضوع افزایش طلاق در اردبیل پرداخته و در پرونده ای نگاه کارشناسانه این موضوع را بررسی کرده است.