آبگرم

چشمه آب گرم بش باجیلار سرعین در سال 1344

چشمه آب گرم بش باجیلار سرعین در سال 1344

آب گرم بش باجیلار یکی از قدیمی ترین آبگرم های سرعین بوده که بین اهالی در قدیم به دره لر سویی معروف بوده است.

عکس قدیمی از آبدرمانی قهوه سویی سرعین

عکس قدیمی از آبدرمانی قهوه سویی سرعین

دو تصویر قدیمی مربوط به دهه 1360 از آبدرمانی قهوه سویی سرعین

آبگرم یدی بلوک سردابه

آبگرم یدی بلوک سردابه

آبگرم یدی بلوک سردابه یا همان هفت چشمه هفت در ۲۰ کیلومتری اردبیل قرار گرفته است.