آبله

همه چیز درباره بیماری آبله میمون

همه چیز درباره بیماری آبله میمون

شایعات و اطلاعات نادرست درباره ویروس آبله میمون در حال گسترش است.

هوا به انتقال آبله میمون کمک می کند

هوا به انتقال آبله میمون کمک می کند

بررسی های جدید نشان می دهد که احتمال انتقال آبله میمون از طریق هوا در فاصله کم وجود دارد.

بیماری هایی که شبیه آبله میمونی است

بیماری هایی که شبیه آبله میمونی است

برخی افراد هر نوع نشانه جوش و التهاب پوستی را به بیماری آبله میمونی مرتبط می کنند، اما با اطلاع از تفاوت ها، بی دلیل نگران نخواهید شد.

تکوویریمات داروی مقابله با آبله میمونی

تکوویریمات داروی مقابله با آبله میمونی

سازمان بهداشت جهانی خبر از تاثیر دارو و واکسن های آبله روی گونه آبله میمونی داده است.