تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

w w w . s‌‌‌‌‌‌ ‌a‌‌‌‌‌ v a l a n k h a b a r . i r

پروژه عمرانی

سید عباس موسوی در جلسه بررسی و پیگیری روند پیشرفت پروژه درمانگاه عمومی و تخصصی بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از اولویت‌های کاری مدیریت درمان در سال جاری است که بیشتر این پروژه‌ها امسال به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار بیمه شدگان محترم سازمان و سایر مراجعه کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت درمان استان گفت: پروژه‌های درمانگاه عمومی و تخصصی بیمارستان سبلان، درمانگاه عمومی نمین، بخش‌های آی. سی. یو، سی. سی. یو و اطفال، لابی ورودی جدید، اتاق دیزل ژنراتور و اتاق‌های مربوط به سیستم هوای مطبوع (هواساز و چیلر) بیمارستان سبلان، ارتقا هتلینگ بخش‌های اطفال، نوزادان و آن. آی. سی. یو بیمارستان ارس پارس آباد از جمله پروژه‌های در دست اجرا است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: با وجود بیش از ده پروژه بزرگ در دست احداث و شرایط خاص بیماری کرونا، اجرای پروژه‌ها از روند پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.

موسوی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌ها در اجرای احداث پروژه‌ها، نظارت مناسب و دقیق است، افزود: ناظران پروژه‌ها در زمینه اجرای کیفی‌تر پروژه‌ها اقدام کنند. وی در پایان از پیمانکار پروژه درمانگاه بیمارستان سبلان و سایر پیمانکاران خواست نسبت به تعهدات خود برای تحویل به موقع پروژه‌ها اقدام کنند.

 

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

 

شماره خبر : 246467 - پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401 ساعت 11:40:51
1400 copyright.