ویدیو | حمله گرگ گرسنه به خانم معلم خلخالی

w w w . s‌‌‌‌‌‌ ‌a‌‌‌‌‌ v a l a n k h a b a r . i r

فیلم لحظه هولناک حمله گرگ گرسنه به خانم معلم خلخالی

خانم معلم در مسیر رسیدن به کلاس درس مورد حمله گرگ قرار گرفته بود.

این معلم جوان راجع به روز حادثه گفت: «مثل هر روز در مسیر رسیدن به محل کارم بودم که یکدفعه دیدم یک گرگ از داخل یک کوچه سمت من دوید.

خیلی وحشت زده بودم و از ناحیه دست و پا و صورت دچار جراحت شدم.

چند بار زمین خوردم و بالاخره با کمک اهالی که گرگ را فراری دادند توانستم نجات پیدا کنم. علاوه بر اینکه در تمام بدنم آثار زخم به جا مانده، ترس و وحشت حمله حیوان هم صدمه روحی و روانی به همراه داشته است.

شماره خبر : 246091 - شنبه 10 اردیبهشت 1401 ساعت 16:24:04
1400 copyright.