جزئیات بازگشایی مدارس

w w w . s‌‌‌‌‌‌ ‌a‌‌‌‌‌ v a l a n k h a b a r . i r

جزئیات بازگشایی مدارس

جزئیات بازگشایی مدارس


آغاز فعالیت حضوری همه مدارس از دوم مهر ماه

مصطفی بابایی، مسئول مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با مهر با رد هر گونه آموزش غیرحضوری در مدارس کشور گفت:

همه مدارس به صورت حضوری فعالیت خود را از دوم مهر ماه آغاز خواهند کرد.

تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و در همه استان‌های کشور از ابتدای سال تحصیلی جدید به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد.

مدارس کشور به دلیل ورود ویروس کرونا دو سال به صورت غیر حضوری فعالیت می‌کردند و پس از دو سال وقفه، این اولین مهر ماهی است که آموزش حضوری برقرار است.


دانش آموز مدرسه

جزئیات بازگشایی مدارس

شماره خبر : 244816 - پنج‌شنبه 31 شهریور 1401 ساعت 15:04:08
1400 copyright.