تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غفار پارسا

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۷۲۸۸۴۴ – ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲

آدرس الکترونیکی: savalankhabar@yahoo.com

آدرس تلگرام: savalankhabar@

اردبیل- مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین- اول خیابان آذربایجان- کدپستی ۵۶۱۵۷۶۶۲۱۰