مطبوعات

(برگه 9)
شماره ۲۸ نشریه ساوالان سوزی منتشر شد

شماره ۲۸ نشریه ساوالان سوزی منتشر شد

شماره ۲۸ نشریه ساوالان سوزی با اشاره به افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمالغرب کشور در اردبیل و گزارشی از نگاه چندوجهی به گردشگری نمین، منتشر شد.

شماره ۶۰ هفته نامه توسعه اردبیل منتشر شد

شماره ۶۰ هفته نامه توسعه اردبیل منتشر شد

شماره ۶۰ هفته نامه توسعه اردبیل با تیتر اصلی از تاوان سنگین برف بهاری بر دوش باغداران منتشر شد.

نشریات استان اردبیل در هفته دوم اردیبهشت ماه ۹۸

نشریات استان اردبیل در هفته دوم اردیبهشت ماه ۹۸

این هفته اکثر نشریات استان اردبیل به موضوع نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرداخته و در ادامه به موضوع اختلاس در تعاونی مصرف فرهنگیان و ………. پرداختند

شماره ۹۴ نشریه آریتان منتشر شد

شماره ۹۴ نشریه آریتان منتشر شد

شماره ۹۴ نشریه آریتان با اشاره به غلظت بالای نیترات در سیب زمینی ها و با تیتر اردبیل ییلاق مغان و منطقه مغان، قشلاق اردبیل است منتشر شد.

شماره ۴۵ آوای خیاو منتشر شد

شماره ۴۵ آوای خیاو منتشر شد

شماره ۴۵ آوای خیاو با تیتر اصلی از اختلاس در شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان مشگین‌شهر منتشر شد

شماره ۴۹ آزنا منتشر شد

شماره ۴۹ آزنا منتشر شد

شماره ۴۹ دو هفته نامه آزنا با تیتر اصلی از بازار مسکن اردبیل روی خط زلزله منتشر شد.

شماره ۴۰ سیمای نور شهر منتشر شد

شماره ۴۰ سیمای نور شهر منتشر شد

شماره ۴۰ سیمای نور شهر با تیتر اصلی از سخنان استاندار اردبیل در مورد تسهیلات برای کارخانجات استان اردبیل منتشر شد.

شماره جدید پیام اردبیل منتشر شد

شماره جدید پیام اردبیل منتشر شد

شماره جدید پیام اردبیل با تیتر اصلی از سخنان امام جمعه اردبیل در جشنواره کوچ عشایر منتشر شد.

شماره سوم آوین شهر منتشر شد

شماره سوم آوین شهر منتشر شد

شماره سوم آوین شهر با تیتر اصلی پیاده راه یا بن بست عالی قاپو منتشر شد.

شماره ۵ ماهنامه اردبیل تیتر منتشر شد

شماره ۵ ماهنامه اردبیل تیتر منتشر شد

شماره پنجم ماهنامه اردبیل تیتر با تیتر اصلی مرد عدالت استان در سال ۹۷ منتشر شد.