مطبوعات

نشریه چشم انداز اردبیل شماره ۱۴۹ منتشر شد

نشریه چشم انداز اردبیل شماره ۱۴۹ منتشر شد

شماره جدید نشریه چشم انداز اردبیل با پرداختن به معضلات تکراری کسنل پروازهای فروگاه اردبیل در ادامه به پرداخت نشدن حقوق کارگران آبفای اردبیل پرداخته است.

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ این هفته به موضوع افزایش طلاق در اردبیل پرداخته و در پرونده ای نگاه کارشناسانه این موضوع را بررسی کرده است.