مطبوعات

شماره 110 نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

شماره 110 نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

نشریه توسعه اردبیل در شماره جدید خود ضمن پرداختن به رویداد 2023 اردبیل و همچنین افزایش آمار تصادفات در این استان به سوژه .و گزارش اصلی خود را به سگ های ولگرد اختصاص داده است.

نشریه آریتان شماره 152 منتشر شد

نشریه آریتان شماره 152 منتشر شد

نشریه سراسری آریتان در شماره جدید خود ضمن پرداختن به عدم ایمنی بسیاری از وسایل شهر بازی و همچنین افزایش آمار غرق شدگی گزارش و سوژه اصلی خود را به فوت 4 نفر از دختران و بانوان آلنی بر اثر آتش سوزی اختصاص داده است.

شماره ۱۵۵ نشریه چشم انداز منتشر شد

شماره ۱۵۵ نشریه چشم انداز منتشر شد

نشریه چشم انداز اردبیل در شماره جدید خود به گزارشی درباره فاجعه زیست محیطی ارس منتشر کرده و تیتر تحفه «سبز» فتوسنتز یا سرطان را بعنوان تیتر اصلی خود انتخاب کرده است.

وحشت در شهربازی شورابیل؛ قطار کودک را زیر گرفت

وحشت در شهربازی شورابیل؛ قطار کودک را زیر گرفت

شماره 153 نشریه چشم انداز اردبیل منتشر شد.

شماره 148 آریتان منتشر شد

شماره 148 آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود ضمن اشاره به فوت 60 نفر از اهالی استان بر اثر مواد مخدر در سال 1400 ، گزارشی از معضلات و آسیب های پتروشیمی نمین منتشر کرده است.

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

شماره 145 نشریه آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود به موضوع گرانی نان و آبگرفتگی در شهر اردبیل پرداخته است.

شماره 159 نشریه مغانه منتشر شد

شماره 159 نشریه مغانه منتشر شد

“کم آبی کشاورزی استان اردبیل را تهدید می کند” عنوان تتیتری است که این نشریه برای صفحه اول خود برگزیده است.

شماره 1380 نشریه پیام اردبیل منتشر شد

شماره 1380 نشریه پیام اردبیل منتشر شد

شماره جدید نشریه پیام اردبیل با تیتر ” فرصت دو 2 ماهه برای تعیین تکلیف جنازه تیراژه ” منتشر شد.

نشریه چشم انداز اردبیل شماره ۱۴۹ منتشر شد

نشریه چشم انداز اردبیل شماره ۱۴۹ منتشر شد

شماره جدید نشریه چشم انداز اردبیل با پرداختن به معضلات تکراری کسنل پروازهای فروگاه اردبیل در ادامه به پرداخت نشدن حقوق کارگران آبفای اردبیل پرداخته است.

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۴۰ این هفته به موضوع افزایش طلاق در اردبیل پرداخته و در پرونده ای نگاه کارشناسانه این موضوع را بررسی کرده است.