مطبوعات

شماره ۱۶۱ نشریه آریتان منتشر شد

شماره ۱۶۱ نشریه آریتان منتشر شد

شماره جدید نشریه آریتان به موضوع طوفان بی سابقه اردبیل پرداخته و از مسئولین خواسته به این پرسش پاسخ دهند، که آیا این طوفان ذرات معلق بوده و یا ریزگرد؟

شماره ۱۵۶ نشریه آریتان منتشر شد

شماره ۱۵۶ نشریه آریتان منتشر شد

شماره جدید نشریه آریتان تیتر اصلی خود را به کاهش ۶ درصدی مخازن سدهای استان نسبت به سال گذشته اشاره کرده و نوشته حجم ذخایر سدهای استان اردبیل به کمترین میزان خود رسیده است.

شماره جدید نشریه چشم انداز منتشر شد

شماره جدید نشریه چشم انداز منتشر شد

نشریه چشم انداز در شماره جدید خود به موضوع بیکاری در استان اردبیل از دیدگاه ۳ استاندار پرداخته است.

شماره ۱۱۰ نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

شماره ۱۱۰ نشریه توسعه اردبیل منتشر شد

نشریه توسعه اردبیل در شماره جدید خود ضمن پرداختن به رویداد ۲۰۲۳ اردبیل و همچنین افزایش آمار تصادفات در این استان به سوژه .و گزارش اصلی خود را به سگ های ولگرد اختصاص داده است.

نشریه آریتان شماره ۱۵۲ منتشر شد

نشریه آریتان شماره ۱۵۲ منتشر شد

نشریه سراسری آریتان در شماره جدید خود ضمن پرداختن به عدم ایمنی بسیاری از وسایل شهر بازی و همچنین افزایش آمار غرق شدگی گزارش و سوژه اصلی خود را به فوت ۴ نفر از دختران و بانوان آلنی بر اثر آتش سوزی اختصاص داده است.

شماره ۱۵۵ نشریه چشم انداز منتشر شد

شماره ۱۵۵ نشریه چشم انداز منتشر شد

نشریه چشم انداز اردبیل در شماره جدید خود به گزارشی درباره فاجعه زیست محیطی ارس منتشر کرده و تیتر تحفه «سبز» فتوسنتز یا سرطان را بعنوان تیتر اصلی خود انتخاب کرده است.

وحشت در شهربازی شورابیل؛ قطار کودک را زیر گرفت

وحشت در شهربازی شورابیل؛ قطار کودک را زیر گرفت

شماره ۱۵۳ نشریه چشم انداز اردبیل منتشر شد.

شماره ۱۴۸ آریتان منتشر شد

شماره ۱۴۸ آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود ضمن اشاره به فوت ۶۰ نفر از اهالی استان بر اثر مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ ، گزارشی از معضلات و آسیب های پتروشیمی نمین منتشر کرده است.

شماره ۱۴۵ نشریه آریتان منتشر شد

شماره ۱۴۵ نشریه آریتان منتشر شد

نشریه آریتان در شماره جدید خود به موضوع گرانی نان و آبگرفتگی در شهر اردبیل پرداخته است.

شماره ۱۵۹ نشریه مغانه منتشر شد

شماره ۱۵۹ نشریه مغانه منتشر شد

“کم آبی کشاورزی استان اردبیل را تهدید می کند” عنوان تتیتری است که این نشریه برای صفحه اول خود برگزیده است.