خواندنی

(برگه 15)
داستان دختری که در خودرو مورد تجاوز قرار گرفت

داستان دختری که در خودرو مورد تجاوز قرار گرفت

این دختر بدشانس می گوید: با فریاد از راننده‌های عبوری کمک خواستم. اما هوا تاریک بود و کسی متوجه فریادهایم نشد. به همین خاطر حجت خیلی زود به من رسید و با تهدید چاقو مرا به داخل ماشین کشاند و دوباره به من تجاوز کرد.

اگر این فیلم را ببینید خودروی خود را عوض می کنید

اگر این فیلم را ببینید خودروی خود را عوض می کنید

اگر می‌خواهید تفاوت را در خودروهای قدیمی بی ایربگ و مدل‌های دارای کیسه هوا در یک تصادف در ناحیه جلو درک کنید، این فیلم را ببینید.

پسری پس از تجاوز به دختر با خاله او ازدواج کرد!

پسری پس از تجاوز به دختر با خاله او ازدواج کرد!

پسرشیطان صفت که پس از آشنایی اینترنتی با دختر جوان و وعده ازدواج، او را رها کرده و با خاله این دختر ازدواج کرده بود با شکایت دخترفریب خورده دستگیرشد.