حوادث

وقتی به خانه رسیدم زنی را در کنار شوهرم دیدم

وقتی به خانه رسیدم زنی را در کنار شوهرم دیدم

این زن می گوید: وقتی به خانه رسیدم زنی در کنار شوهرم نشسته بود و با هم مشغول دیدن تلویزیون بودند.

زن خانه دار: از پیشنهاد وسوسه انگیز بردارم تعجب کردم

زن خانه دار: از پیشنهاد وسوسه انگیز بردارم تعجب کردم

این زن با اشاره به اینکه از پیشنهاد وسوسه انگیز بردارم تعجب کردم، گفت: او با اصرار و حیله گری مرا راضی کرد تا پیشنهادش را بپذیرم.

دختر نوجوان: دوست پسرم بدجوری پا پیچم شده است

دختر نوجوان: دوست پسرم بدجوری پا پیچم شده است

این دختر18ساله با اشاره به اینکه چندین سال است که با بردیا ارتباط پنهانی دارم، گفت: وقتی فهمیدم او معتاد است، او را ول کردم ولی او بدجوری پا پیچم شده است.

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

زن جوان که به مدت 5 سال صیغه یک مرد میانسال شده بود می گوید: او یک مرد متاهل بود و شب ها از ترس زن و بچه هایش در خانه من نمی ماند.

داستان زن 33 ساله با قلبی شکسته

داستان زن 33 ساله با قلبی شکسته

زن 33 ساله با اشاره به اینکه بخاطر اندامش خواستگار خوبی نداشته از داستان تلخ خودش می گوید.

نمی دانم دخترم را کجا برده اند؟

نمی دانم دخترم را کجا برده اند؟

مادر این دختر می گوید: به دلیل فقر و تنگدستی مجبور شدم دختر 5 ساله ام را به خانواده‌ای بسپارم ولی آنها دخترم را برداشته و فرار کردند.

حکایت تلخ زنی که در 13 سالگی شوهرش دادند

حکایت تلخ زنی که در 13 سالگی شوهرش دادند

زنی جوان با اشاره به اینکه دخترش عاشق پسری شده که هم معتاد است و هم چاقوکش، می گوید: او حالا بخاطر همان پسر معتاد شده است.

صیغه زن جوان توسط رئیس 70 ساله اش

صیغه زن جوان توسط رئیس 70 ساله اش

این زن جوان با اشاره به اینکه به خاطر ثروت رئیس 70 ساله ام صیغه او شدم، می گوید: من با او خیانت کردم و بارها با فرزین در رابطه بودم.

دستگیری دختر 15 ساله در کنار پنج مرد جوان

دستگیری دختر 15 ساله در کنار پنج مرد جوان

این دختر 15 ساله می گوید: سپهر به ناچار مرا با خودش به یک پاتوق دیگری برد که پنج مرد جوان آن جا بودند ولی هنگام صبح….

داستان زن 27 ساله و راننده کامیون

داستان زن 27 ساله و راننده کامیون

زن 27 ساله با اشاره به اینکه حمید راننده کامیون بود و مرا مدام تحقیر می کرد، می گوید: او دیگر توجهی به من نمی کند و می خواهد با زن دیگری ازدواج کند.