تصاویر

ردایی از رنگ برف بر تن کوهها

ردایی از رنگ برف بر تن کوهها

پوشش برف بر تن کوهها موجب مسدود شدن بسیاری از محورهای موصلاتی شد.

بارش برف در استان اردبیل

بارش برف در استان اردبیل

از بامداد روز شنبه بارش برف در استان اردبیل رکورد زد.