تاریخ

(برگه 6)
خانم شهردار سرعین در سال 1355

خانم شهردار سرعین در سال 1355

ملیحه امیرفتحی اولین خانم شهردار سرعین در روزنامه اطلاعات سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۳۵۵ یاد شده است.

ساخت راه حیران توسط اردبیلی ها

ساخت راه حیران توسط اردبیلی ها

عکسی که مشاهده می کنید مربوط به ساخت راه حیران توسط اردبیلی ها است.

برچیدن مرز ایران و آذربایجان

برچیدن مرز ایران و آذربایجان

در سال 1990 صدها نفر از ساکنین شوروی سابق با برچیدن مرز ایران و شوروری وارد خاک بیله سوار شدند.

برداشتن موانع مرزی ایران و آذربایجان

برداشتن موانع مرزی ایران و آذربایجان

برداشتن موانع مرزی و گذشتن از رودخانه ارس توسط اهالی جمهوری آذربایجان

ورود شهروندان جمهوری آذربایجان به خاک ایران

ورود شهروندان جمهوری آذربایجان به خاک ایران

دی ماه ۱۳۶۸ اهالی جمهوری آذربایجان شوروی سابق در حال برچیدن سیم خاردارها و ورود به خاک ایران.

پیست اسکی مشگین شهر در سال 1342

پیست اسکی مشگین شهر در سال 1342

پیست اسکی مشگین شهر توسط ورزش دوستان با بارش برف راه اندازی می شد.

عکس قدیمی از سرچشمه اردبیل

عکس قدیمی از سرچشمه اردبیل

عکسی که مشاهده می کنید مربوط به مسجد قدیمی سرچشمه اردبیل در دهه 1350 می باشد.

میدان سرچشمه اردبیل قبل از تخریب

میدان سرچشمه اردبیل قبل از تخریب

امروزه دیگر از آن میدان سرچشمه اردبیل چیزی باقی نمانده است و ساختمانهای که نماینگر هویت این شهر بود جای خود را به ساختمانهای بی هویت داده است.

برف 2 متری در گردنه حیران

برف 2 متری در گردنه حیران

عکسی که مشاهده می کنید مربوط به بارش برف 2 متری در گردنه حیران در زمستان 1356 می باشد.