تاریخ

(برگه 6)
سید حسین اردبیلی ، اندیشمندی که روزنامه ایران و خراسان را راه انداخت

سید حسین اردبیلی ، اندیشمندی که روزنامه ایران و خراسان را راه انداخت

سید حسین اردبیلی وی شاگرد یکی از عالمان بزرگ اردبیل، مرحوم میرزامحمد علی میرآخور اوغلی بود.

عکسی تاریخی از جمعه مسجد اردبیل
مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

عکسی تاریخی از جمعه مسجد اردبیل

مسجد جمعه ( جمعه مسجد) یکی از معماری های بینظیر دوران سلجوقیان می باشد.

قبرستان شهیدگاه اردبیل در دهه ۱۲۸۰

قبرستان شهیدگاه اردبیل در دهه ۱۲۸۰

قبرستان تاریخی شهیدگاه اردبیل در محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی قرار دارد.

چشمه گاومیش گلی در سال ۱۳۲۰

چشمه گاومیش گلی در سال ۱۳۲۰

گاومیش گلی یکی از پر آبدرترین چشمه های سرعین است.

چشمه آب‌گرم بش باجیلار سرعین در سال ۱۳۴۴

چشمه آب‌گرم بش باجیلار سرعین در سال ۱۳۴۴

آبگرم بش باجیلار یکی از قدیمی ترین آبگرم های سرعین بوده که بین اهالی در قدیم به «دره لر سویی» معروف بوده است.

آبگرم پهلنو سرعین در سال ۱۲۸۰

آبگرم پهلنو سرعین در سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم پهنلو سرعین- عکاس: علی خان والی – حوالی سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم سردابه حوالی سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم سردابه حوالی سال ۱۲۸۰

چشمه آبگرم سردابه روستای وکیل آباد

آبگرم سردابه در سال ۱۳۵۸

آبگرم سردابه در سال ۱۳۵۸

آبگرم سردابه در سال ۱۳۵۸

روایت قحطی بزرگ اردبیل در جنگ جهانی اول

روایت قحطی بزرگ اردبیل در جنگ جهانی اول

شرایط اجتماعی و اقتصادی به گونه ای بغرنج بود که اصطلاح “نان اوچ تومانی”،«پته»، «شیطان نانی» در این دور رواج اقتاد و دویست کودک صغیری که پدر و مادر خود را در این دوران از دست داده بودند، به امور خیریه سپرده شدند.

اردبیل در جنگ جهانی دوم؛ عقب نشینی به سمت نیر و صائین

اردبیل در جنگ جهانی دوم؛ عقب نشینی به سمت نیر و صائین

اردبیل تا آن روز در معرض حمله هوایى قرار نگرفته بود و حتى مردم شهر بیشتر از دو سه بار هواپیما ندیده بودند، از این رو با همه سرگشتگى به پشت‏بامها آمدند و به تماشاى آنها ایستادند.