تاریخ

(برگه 12)
ورود شهروندان جمهوری آذربایجان به خاک ایران

ورود شهروندان جمهوری آذربایجان به خاک ایران

دی ماه ۱۳۶۸ اهالی جمهوری آذربایجان شوروی سابق در حال برچیدن سیم خاردارها و ورود به خاک ایران

میدان سرچشمه اردبیل در دهه ۵۰

میدان سرچشمه اردبیل در دهه ۵۰

برگی از تاریخ اردبیل

میدان ساعت اردبیل

میدان ساعت اردبیل

برگی از تاریخ اردبیل

سرعین در دوره قاجار

سرعین در دوره قاجار

برگی از تاریخ سرعین

اردبیل در سال ۱۳۳۶

اردبیل در سال ۱۳۳۶

یک روز برفی از اردبیل ۱۳۳۶

مدرسه شاه اسماعیل اردبیل

مدرسه شاه اسماعیل اردبیل

مدرسه شاه اسماعیل اردبیل سال ۱۳۵۴

راهپیمایی مردم گرمی

راهپیمایی مردم گرمی

راهپیمایی مردم گرمی محله قلعه باشی در روزهای انقلاب

نخستین مدرسه نیر

نخستین مدرسه نیر

اگر در مورد این خبر اطلاعاتی دارید برای ما ارسال کنید.

تئاتر اردبیل

تئاتر اردبیل

نفر اول از چپ، اکبر منصوری در نمایش آنجا که ماهی ها سنگ می شوند.

قدیمی ترین عکس از غذای نذری در اردبیل

قدیمی ترین عکس از غذای نذری در اردبیل

پخت غذای نذری در اردبیل سال ۱۳۱۶