اقتصادی

سفارش رپورتاژ آگهی در استان اردبیل

سفارش رپورتاژ آگهی در استان اردبیل

در واقع رپورتاژ خبری، یک خبر و گزارش واقعی از کسب و کارتان را منعکس می کند.