http://didshahr.ir/263379

07:25 :: 1402/06/22

محسن عباسپور

شرکت برق

امروزه به‌دلیل افزایش جمعیت و بزرگ‌تر شدن اقتصاد بیشتر کشورها، نیاز به مصرف انرژی در بخش صنعت و کشاورزی بیشتر شده است. تامین این مقدار انرژی از منابع فسیلی در چند دهه اخیر مشکلات آلودگی‌های زیست‌محیطی و تغییرات آب و هوایی را به دنبال داشته و هزینه بسیاری را به کشورهای مختلف تحمیل کرده است.

در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها به دنبال تأمین انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر بوده‌اند؛ به‌دلیل اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشورها و همچنین نقش آن در افزایش صادرات غیرنفتی کشورهای نفت‌خیز، لزوم گسترش این بخش بیش ‌از پیش احساس می‌شود.

اصلی‌ترین مزیت تامین انرژی پایدار برای مشترکان برق حوزه کشاورزی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. وقتی کشاورزان از انرژی خورشیدی و باد، استفاده کنند هم هزینه‌های انرژی آنها کاهش یافته و هم به یک سودآوری قابل توجهی می‌رسند.

در این جا صرفا صحبت از اقتصاد نیست، تامین انرژی پایدار به مشترکان برق حوزه کشاورزی از لحاظ زیست محیطی اهمیت بالایی دارد. استفاده از منابع انرژی پایدار منجر به کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا میشه و این شروع یک دومینو که منجر به حفظ محیط زیست و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی می‌شود و در نهایت روی بهبود کیفیت هوا و حفاظت از تنوع زیستی هم اثر مثبت برجای می‌گذارد.

بازخورد مثبت تامین انرژی پایدار به مشترکان برق حوزه کشاورزی به عنوان الگوی موفق، موجب الهام بخشیدن سایر بخش‌های صنعتی هم می‌شود. در واقع، کشاورزی به عنوان بخشی حیاتی از اقتصاد، با اتخاذ روش‌های پایدار در تامین انرژی، به عنوان نمونه‌ای الهام‌بخش برای بخش‌های دیگر اقتصادی عمل می‌کند و انگیزه‌ی تغییر نحوه تامین انرژی را در سایر صنایع افزایش می‌دهد.

در نهایت، بازخورد تامین انرژی پایدار به مشترکان برق حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که امکان تعامل بین اقتصاد و محیط زیست وجود دارد و از همه مهمتر می‌شود که همسویی بین توسعه پایدار و نیازهای اقتصادی را به واقعیت تبدیل کرد.

  • لینک کوتاه
  • https://savalankhabar.ir/263379

اشتراک این خبر :

دیدگاه ها

  1. yashar sav گفت:

    مساله ها ی مهم برای بقا و زنده ماندن در کشور که هنو ز همه در غفلت هستند و دنبال زدن جیب همدیگر و تصرف ارا ضی ملی که نها یت بی عقلی را نشا ن می دهد – مورد ها ی مهمی که با ید برای زنده ماند ن و حفظ طبیعت و زندگی با ید مطا لعه و بحث کرد عبا رت است از = تغییرا ت اقلیمی – پرو ٰژ ه ها ی تو سعه پا یدار – منا بع طبیعی – صنا یع و سیستم اقتصا دی و انرژی کشور – کشا ورزی پایدار و منا بع و سیستم پا یدار محیط آب – تحصیلا ت و تحقیقات محیط زیست و تو سعه پا یدار – فرهنگ و أ موزش مردم و همکاری و شرکت در پرو ژ ه های تو سعه پا یدار – قانون و تصمیم گیری ها ی سیا سی و اقتصا دی و اجتما عی دو لت و مدیریت و رهبری تو سعه پا یدار ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *