http://didshahr.ir/252557

00:32 :: 1401/07/07

کبری سعادتی

خبرنگار

آزنا آنلاین: دشمن! اینجا ایران است… اگر برگ برگ تاریخ این کشور را ورق بزنید عیار مردم ایران به دست تان می آید… خاک این سرزمین بوی خون شهدا را گرفته است؛ همان شهیدانی که پیکر مقدس شان هنوز هم بعد از گذشت سال ها بازهم یا بی نشان و گمنام پیدا می شوند یا فقط با یک پلاک شناسایی می شوند و این اسطوره های ایثار و پلاک های افتخار برای مان می گویند حواس تان باشد فریب تزویر دشمن را نخورید ما هنوز هم از مرزهای این خاک پاسداری می کنیم. چه کسی می گوید مردم خسته اند؟! چه کسی می گوید مردم ما زیر یوغ ذلت دشمن می روند؟! انقلاب نوپای ما در هشت سال دفاع مقدس به نبرد کل دنیا رفت چه شد؟!

حتی یک وجب از خاک این سرزمین هم به غارت نرفت؛ چون غیورمردان و غیورزنان ایرانی جان شان را پای خاک و دین و عقایدشان دادند. و ما هم از نسل همان هاییم. از نسل شهید باکری ها، شهید همت ها، شهید دوران ها، شهید هادی ها، شهید خرازی ها، شهید بالازاده ها و سردار آسمانی مان شهید حاج قاسم ها؛ شهید احمدی روشن ها و هزاران شهیدی که به خون خود غلتیدند و انقلاب مان را جاودانه کردند. کودکان و جوانان و میانسالان و کهن سالان این سرزمین، آرمانی فکر می کنند نمی توانید ایمان آنها را با ایمای مادی خود بفریبید. چرا فکر می کنید با بازیچه قرار دادن عده ای مترسکان بی وجدان و بی ریشه می توانید ریشه اتحاد مان را سست کنید؟! فکر می کنید ملت بیدار و همیشه در صحنه ایران عزیزمان فریب بازی «نه به حجاب» یا شعار آزادی توخالی» شما را می خورند؟! مگر شما همانی نیستید که حجاب از سر خواهران ما برمی دارید یا مجریان برقراری نظم در شهرهای ما را می کُشید یا ضرب و شتم می کنید این چه آزادی ای است که شما از آن دم می زنید؟!

در کشور ما جایی برای جولان دادن وحشی گری و بی بند و باری شما نیست؛ چرا به اماکن عمومی ما آسیب می زنید مگر این اماکن متعلق به مردم ما نیست. شما چه بد دشمنی هستید که خیال می کنید اگر آرامش از سرزمین ما برود شما به آرامش می رسید؛ زهی خیال باطل؛ با این دشمنی های شما ریشه انقلاب مان محکم تر و اراده های مان مستحکم تر و اتحادمان ریشه دار تر می شود. آیا شما دغدغه خون مرحوم مهسا(ژینا) امینی را دارید یعنی اینقدر آزاده اید؟! پس چرا دغدغه دیگر مردم ایران عزیز ما را ندارید که روزهاست دست نشانده های تان زیر بار مشت و لگد خود گرفته اند یا آن جوان بسیجی که بی گناه کشته اید…؟! نمی خواهد شما دایه دلسوزتر از مادر بشوید، پرونده مرحوم مهسا امینی بررسی می شود و اگر هم مقصر داشته باشد بی طرفانه محاکمه می شود. ما خوب می دانیم دسیسه های تان از کجا آب می خورد؛ چرا اینقدر آب در هاون می کوبید آیا هنوز نمی دانید دشمنی تان در قد و قواره ایران عزیز ما نیست. مردم ما پای انقلاب شان هستند. پای حکومت شان ایستاده اند و همگی یک صدا می گویند می جنگیم، می میریم اما ذلت نمی پذیریم کافی است پنبه های درون گوش تان را بردارید حتما فریادشان را می شنوید. ننگ به نیرنگ تان.

 • لینک کوتاه
 • https://savalankhabar.ir/252557

اشتراک این خبر :

دیدگاه ها

 1. salam گفت:

  پر سش جدی از حا ظرا ن در سا یت خبری + اینتر نت – آ یا با در و غ پردا زی و کشته سا زی عمدی و خشو نت و خو نریزی و زور گو یی و بی عدا لتی می شود د نیا را جا ی بهتری کرد – آ یا خشو نت ها ی ز ما ن شا ه بها یی ها و بعد از انقلا ب که تو سط مجا هدین و حز ب اللهی ها و کمونیست ها و کو مو له و صدا م انجا م شد به کجا رسید نتیجه اش جز فقر فر هنگی و فحا شی و نسل ایرا نی و عر ب و کرد عقب ما نده و جها ن سومی نشد – چرا از تا ریخ در س نمی گیرید و جنا یت و خبا ثت و حما قت را تکرا ر می کنید اطمینا ن دا شته با شید با این ر فتا ر ها ی رذل و پست از کشته سا زی و قیچی مو تا زور گفتن و لجا جت ها هر کسی بکند همه منتظر بدبختی جدیدی با شند ازخا ک نجا ست ها گل نمیر و ید فسا د و کثا فت بیرو ن می آ ید – از تا ریخ در س نگیرد و حما قت کنید تا تا رخ را تکرا ر کنید د یوا نگی ها شها مت و انقلا ب نیست ۰

 2. yas گفت:

  بزرگترین تبلیغات و نشر اخبار جعلی بر علیه ایران در جریان است وتمام همسایه های سنی و عربها و دشمنان ا یران منثظر غرق ونابودی این ملت شیعی هستند که ۵۰۰ سال پیش شاه اسماعیل صفوی و قشون قزلباش ارذبیلی با عقیده تشیع ایران مدرن رابنا نها دند که الان به علت فقدان عقل رو به نابودی است.

 3. salam گفت:

  به شتر گفتند چرا کو ها نت کج است خندید گفت کجایم کج نیست – ملتی که جا معه و دمکراسی و وظیفه اجتماعی نمیداند – و رسانه هایش علت ها را منعکس نمی
  کنند – بین عوام و نخبه فرق نیست – همه فحش می دهند چه در ایرا ن و چه خا رج – به کسی هم ربطی ندارد
  — زما ن شاه دلار۷تو مان بود در سوپر ما رکت های اروپا فارسی می نوشتند – اینجا دزدی نکنید گیر می افتید –
  اخلاق و شعور اساس تمدن هرملتی را نشان می دهد –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *