انتشار آگهی در اردبیل

در صورتی که تمایل دارید در نشریات و هفته نامه ها و حتی روزنامه های اردبیل و سراسری آگهی منتشر کنید، این کار را به ما بسپارید.

ما امکانات تبلیغات متنوعی را در روزنامه، هفته نامه و دو هفته نامه برای بر طرف کردن نیازهای شما فراهم کرده ایم.

ما می توانیم با انتشار انواع رپورتاژ ، آگهی مزایده و مناقصه، آگهی مفقودی مدارک خودرو، ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت، آگهی های دادگستری، آگهی مفقودی مدارک تحصیلی، انتخابات اصناف و…. در اسرع وقت و با کمترین هزینه منتشر کنیم.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲


دکه مطبوعات و نشریه