انتشار انواع رپورتاژ ، آگهی مزایده و مناقصه، آگهی مفقودی مدارک خودرو، ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت، آگهی های دادگستری، آگهی مفقودی مدارک تحصیلی، انتخابات اصناف و….

دکه مطبوعات و نشریه

سفارش آگهی در روزنامه های اردبیل:

۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲

سفارش آگهی در سایت های اردبیل:

۰۹۱۴۵۳۷۸۸۶۸

بالاتر از چهارراه حافظ –  انتهای بوستان شهریار – اول خیابان آذربایجان (ورودی شهرک آزادی) – کدپستی ۵۶۱۵۷۶۶۲۱۰